Apple Music 免費5個月序號馬上領,四大服務優勢一次看!下載Shazam辨識歌曲即享優惠! 娛樂

Apple Music 免費5個月序號馬上領,四大服務優勢一次看!下載Shazam辨識歌曲即享優惠!

Apple Music 免費 5 個月序號領起來!這次 Apple Music 與有搜歌神器之稱的音樂辨識軟體『Shazam』推出隱藏版活動,提供沒訂閱過的 iOS 新用戶可以直接領取 5 個月免費試...
閱讀全文